Thursday, July 24, 2008

kohustuslikud reklaamiminutid :)

GLEN (Global Education Network of Young Europeans) on 11 Euroopa Liiduliikmesriigi kodanikeühenduste ning Saksa maailmaharidusega tegelevaorganisatsiooni ASA koostööprojekt. Ühise tegevuse eesmärgiks ontõhustada maailmaharidust Euroopa riikides ning toetada noorteaktiivset osalemist säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel. GLEN projekti rahastaja Eestis on EestiVälisministeerium.

No comments: